ANEXA NR. 2 – TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE

Art. 1 INFORMAȚII GENERALE

Proprietarul Autovehiculului și furnizorul serviciilor de închiriere este S.C. FRITEHNIC S.R.L., cu sediul în Municipiul Suceava, Str. Grigore Alexandru Ghica nr. 110, Județul Suceava, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J33/810/2013, CUI RO32391250 .

Titularul contractului de închiriere este semnatarul contractului de închiriere care își asumă în mod direct și explicit condițiile de închiriere.

Termenul de „Contract” include informațiile din următoarele documente: Contract de închiriere, Termeni și Condiții de închiriere, Procesul-verbal de predare – preluare și toate specificațiile din Anexele la Contract.

Termenii și Condițiile reprezintă înțelegerea între S.C. FRITEHNIC S.R.L. și Client pentru serviciile de închirieri auto și se aplică tuturor contractelor noastre de închiriere pentru serviciile prestate.

Condițiile de față sunt obligatorii și trebuie respectate pentru a putea închiria un autoturism de la S.C. FRITEHNIC S.R.L. de către persoanele fizice/juridice române sau străine.

Este important să citiți termenii și condițiile de închiriere deoarece cuprind informații importante despre închirierea dvs., produse, echipamente, asigurări și servicii de protecție suplimentare, drepturile și responsabilitățile dvs., îndrumări concrete pentru situații specifice, taxe, tarife, daune și despre limitele de angajare a răspunderii dvs. financiare. Prin semnarea contractului de închiriere, termenii și condițiile de închiriere (condițiile de furnizare a serviciilor) devin parte integrantă a acestuia.

Vă rugăm să solicitați informații sau explicații agentului de închiriere pentru orice clarificare necesară, înainte de a semna contractul de închiriere. Este important pentru dvs. să înțelegeți termenii și condițiile închirierii, iar pentru noi este important ca dvs. să fiți informat, deoarece răspunderea utilizării ca un bun proprietar și a restituirii autovehiculului în aceleași condiții în care v-a fost pus la dispoziție vă revine (cu excepția uzurii normale).

IMPORTANT!

Toate autovehiculele din flota FRITEHNIC S.R.L. dețin: poliță de răspundere civilă obligatorie față de terți (RCA), vignetă pentru utilizarea drumurilor naționale și sunt dotate cu anvelope de iarnă în perioada 01 Noiembrie – 31 Martie, fără plata unei taxe suplimentare. Asigurări și/sau servicii de protecție suplimentare pot fi contractate separat. Plata oricăror alte taxe sau tarife obligatorii (tarif trecere pod Fetești Cernavodă, taxe parcare, orice alte taxe sau tarife obligatorii) este responsabilitatea dvs.

Perioada minimă de închiriere este de 24 de ore, o zi indivizibilă.

Contravaloarea totală a închirierii / serviciilor suplimentare se facturează în RON la cursul de vânzare BNR atât pentru plata la preluarea mașinii, cât și pentru plățile online.

Tarifele, taxele și/sau suplimentele indicate în condițiile specifice locale, rezervare și/sau în contractul de închiriere includ TVA, valabil conform legii. Cota standard de T.V.A. este 19%.

Informare, contact, sesizări:

Pe perioada închirierii vă rugam să ne sesizați la tel. 0732222230 (asistență rutieră), număr disponibil 24/7 cu privire la evenimente în care aveți obligativitatea informării noastre, conform documentelor contractului. De asemenea, vă stăm la dispoziție la tel.0732222230 (sediul central) în intervalul orar 09:00 – 17:00, de Luni până Vineri pentru orice situație sau întrebare legată de închirierea dvs.

Pentru orice sesizare pe care o aveți după predarea Autovehiculului vă rugăm să vă adresați la sesizari@fritehnic.ro. 

Art. 2 CONDIŢII GENERALE DE ÎNCHIRIERE:

2.1. Titular de contract:

Pentru închirierea unui Autovehicul Clientul trebuie să prezinte agentului de închiriere, în original, următoarele acte emise pe acesta, așa cum acesta este menționat în actul de identitate.:

 • actul de identitate (carte de identitate sau pașaport);
 • permis de conducere valabil la data închirierii, care să corespundă grupei auto a autovehiculului solicitat;
 • card bancar eligibil. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri Pre-pay sau Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu și pentru blocarea garanției.

În România, vârsta minimă pentru a conduce un autoturism este de 18 ani. 

Prin permis de conducere valabil la data închirierii se înțelege:

 • permisul național – eliberat de autoritățile din state membre UE, din state semnatare ale Convenției de la Viena din 1968 asupra circulației rutiere sau din state cu care România a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere;
 • permisul național și permisul de conducere internațional – permis de conducere național eliberat de autoritățile unui stat care nu este membru UE și nici membru al Convenției de la Viena din 1968 asupra circulației rutiere ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere sau dacă permisul de conducere nu este scris cu caractere latine (de exemplu: caractere în arabă, rusă, ebraică sau japoneză)

Pentru șoferii cu vârsta între 18-23 de ani și/sau cu experiență între 0-1 ani, precum și pentru șoferii seniori cu vârsta de peste 70 de ani, FRITEHNIC S.R.L. își rezervă dreptul de a închiria doar anumite clase de mașini.

2.2. Șoferii adiționali:

În contractul de închiriere pot fi adăugați maxim 2 șoferi adiționali, care vor prezenta personal agentului de închiriere actul de identitate și permisul de conducere valabil. Restricțiile la anumite grupe auto și suplimentele în funcție de vârstă și experiență în conducere auto se aplică și în cazul șoferilor adiționali.

Doar titularul contractului și șoferii adiționali indicați în contractul de închiriere sunt autorizați să conducă autovehiculul. 

În cazul în care Clientul a permis conducerea autovehiculului de către o persoană neautorizată, in caz de daune ale autovehiculului și/sau prejudicii aduse unui terț produse de un șofer neautorizat, asigurările și serviciile suplimentare de protecție eventual încheiate, sunt inaplicabile. Răspunderea financiară a Clientului va fi angajată pentru toate daunele imputabile, precum și a prejudiciului cauzat eventual unui terț.

Grupe auto disponibile și suplimente în funcție de vârstă și experiență*:

GRUPA AUTO DISPONIBILĂ

VÂRSTA LA DATA ÎNCHIRIERII

VECHIME PERMIS

SUPLIMENTE

Valoare supliment

TOATE GRUPELE

Peste 23 ANI și până la 70 ANI

1 AN

NU

TOATE GRUPELE

Peste 70 ANI

1 AN

                   NU

                

A,B

Peste 18 ANI și până la 23 ANI

1 AN

                  NU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A,B

Peste 18 ANI

SUB 1 AN

                 NU

*Suplimentele în funcție de vârstă și experiență în conducere auto sunt cumulabile.

 Art. 3. Procedura de rezervare

3.1. Rezervările se pot efectua online, la adresa www.fritehnic.ro sau la sediul FRITEHNIC S.R.L., situat în Municipiul Suceava, Str. Grigore Alexandru Ghica nr. 110, Județul Suceava. 

3.2. În cazul unei rezervări efectuate online, se va achita în integralitate contravaloarea chiriei aferente întregii perioade pentru care Clientul dorește a încheia contractul, fie online prin card de credit/debit, fie la biroul de închirieri de la sediul Proprietarului, numerar, prin ordin de plată sau prin card de credit/debit. În cazul unei rezervări la sediul Proprietarului, Clientul va achita fie un avans al cărui cuantum va fi stabilit la momentul rezervării, fie în integralitate contravaloarea chiriei aferente întregii perioade pentru care Clientul dorește a încheia contractul – numerar, prin ordin de plată sau prin card de credit/debit.

3.3. Rezervarea va putea fi anulată de către Client cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru semnarea contractului și predarea autovehiculului, suma achitată de către Client restituindu-i-se în integralitate. În cazul în care Clientul anulează rezervarea mai târziu de termenul susmenționat, i se va restitui 80% din prețul achitat pentru efectuarea rezervării.

3.4. În cazul rezervărilor confirmate, FRITEHNIC S.R.L. își rezervă dreptul de anulare a acestora în cazul în care Clientul întârzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore stabilită de comun acord, dacă Clientul nu anunță în prealabil.

Art. 4 Plata serviciilor

4.1. Clientul plătește integral, la semnarea Contractului, închirierea (mașinii și a opționalelor pe care le închiriază), taxa pentru reducerea garanției (dacă a optat pentru) și eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.

4.2. Facturarea în RON se face la cursul de vânzare al BNR din ziua semnării Contractului.

4.3. Plata închirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express), prin ordin de plată sau în numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu și pentru blocarea garanției.

4.4. Card bancar eligibil: card bancar acceptat de Fritehnic S.R.L. și pe care sunt disponibile fondurile necesare pentru preautorizare/constituire a unui depozit (valoare garantată) care să acopere costul estimat al închirierii, al produselor și serviciilor opționale, valoarea responsabilității în caz de furt sau accident (franșiza), cât și echivalentul unui plin de combustibil. În cazul în care au fost făcute plăți anticipate, acestea vor fi luate în considerare. 

4.5. FRITEHNIC S.R.L. dispune blocarea sumei reprezentând valoarea garantată pe cardul eligibil al titularului de contract. Orice încasare, dacă nu s-a optat pentru o altă metodă de plată, va fi efectuată la returnarea autovehiculului.

4.6. În cazul în care sumele datorate cu orice titlu ca urmare a închirierii (inclusiv amenzi, daune imputabile, penalități, taxe de administrare) sunt mai mari decât valoarea garantată și/sau Proprietarul a luat la cunoștință de existența și întinderea sumelor datorate de Client după returnarea autovehiculului/închiderea contractului, sub rezerva respectării dispozițiilor legale și contractuale, FRITEHNIC S.R.L. este autorizat să procedeze la debitarea cardurilor eligibile cu sumele corespunzătoare.

4.7. La returnarea autovehiculului, costul de închiriere este calculat și va fi procesat pe cardul eligibil utilizat la momentul închirierii sau Clientul poate opta pentru un alt mijloc de plată acceptat de către Fritehnic S.R.L. În cazul opțiunii pentru alt mijloc de plată, deblocarea sumei reținute pe cardul eligibil la momentul închirierii ar putea dura până la 30 de zile. Fritehnic S.R.L. nu este responsabilă pentru termenele aplicate de companiile emitente ale cardurilor bancare eligibile pentru deblocarea sau restituirea sumelor preautorizate sau reținute cu titlu de garanție.

4.8. Clientul are obligația de a achita totalul obligațiilor financiare rămase, conform Contractului, în momentul predării autovehiculului, în baza documentului de plată emis de FRITEHNIC S.R.L. 

4.9. Orice sumă neachitată de Client către FRITEHNIC S.R.L. la finalul Contractului, precum și alte sume ivite ulterior (cost prelungire perioadă închiriere, amenzi, penalități, taxe etc.) sau costuri cu reparații ale autoturismului în urma daunelor produse pe perioada contractuală pot fi încasate de FRITEHNIC S.R.L. de pe cardul de credit a Clientului, cu somație prealabilă în scris. Orice valoare încasată în lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea condițiilor prezente, se finalizează cu transmiterea din partea FRITEHNIC S.R.L. a unui e-mail conținând chitanțele corespunzătoare încasării.

4.9. În cazul întârzierii plății, peste termenul stipulat în Contract, FRITEHNIC S.R.L. are dreptul de a percepe penalități în valoare de 1% din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.

4.10. În cazul returnării anticipate a autovehiculului, Clientului i se va restitui în bani contravaloarea serviciilor achitate în avans, recalculată în funcție de modificarea prețului/zi.

4.11. Garanția: 

4.11.1. La încheierea contractului, Clientul este de acord cu blocarea unei Garanții cu o valoare între 200 Euro și 2.000 Euro plus TVA, stabilită în funcție de categoria autovehiculului. 

4.11.2. Suma se blochează pe cardul de debit/credit prezentat de Client ori se achită în numerar sau prin ordin de plată. FRITEHNIC S.R.L. nu răspunde pentru întârzierile în restituirea garanției cauzate de factori externi, precum întârzieri ale instituțiilor bancare, greva, blocarea conturilor Clientului etc. 

4.11.3. Garanția se restituie la finalul perioadei contractuale, într-un termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare, dacă:

 1. Autoturismul este returnat fără avarii;
 2. În caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de către terți, Clientul prezintă toate documentele necesare justificative pentru situația respectivă și care atestă nevinovăția acestuia;
 3. Autoturismul este returnat în stare corespunzătoare;
 4. Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de închiriere sau în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism;
 5. Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte.

4.11.4. Garanția va fi returnată parțial sau nu va mai fi returnata în cazurile în care:

 1. Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord ), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte;
 2. Clientul nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
 3. Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când Clientul înștiințează FRITEHNIC S.R.L., iar acesta își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
 4. În momentul returnării Autoturismului, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către Client;
 5. Clientul nu a respectat condițiile de mai sus prezentate sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii Autoturismului.

Art. 5 Tarif de bază/tarif de închiriere. Cost estimat

5.1. Tariful de bază reprezintă tariful de închiriere a unui autovehicul (fără echipamente, opțiuni sau servicii suplimentare) datorat pentru o zi de închiriere (24h) și/sau pe km, corespunzător grupei autovehiculului închiriat, valabil în relația cu dvs., conform tarifelor în vigoare la data rezervării, a închirierii sau a modificării condițiilor de rezervare sau de închiriere, după caz.

5.2. Tariful de bază include :

 • asigurarea de răspundere civilă față de terți;
 • vigneta valabilă pe teritoriul României (nu acoperă taxele speciale de poduri, acolo unde acestea se aplică);
 • asistența tehnică pentru autovehicul 24/7*. Această asistență include depanarea sau transportarea Autovehiculului și/sau furnizarea unui Autovehicul de înlocuire (în funcție de disponibilitate, exclusiv pe teritoriul României) în caz de imobilizare pe un drum deschis circulatiei publice, ca urmare a unui accident de circulatie, defecțiune tehnică sau a unui incendiu. Nu este inclusă asistența tehnică în caz de imobilizare ca urmare a pierderii cheilor autovehiculului, a închiderii autovehiculului cu cheile în interior, a descărcării bateriei ca urmare a neglijenței în utilizare, a alimentării eronate cu combustibil, deteriorarea ambreiajului, deteriorarea anvelopelor sau a jantelor, în caz de imobilizare produsă prin aspirația apei la motor, în caz de accident de circulație produs din culpa dvs. exclusivă sau în cazul utilizării anormale ale autovehiculului.

*FRITEHNIC S.R.L. se obligă să înlocuiască autovehiculul (în limita disponibilității), dacă avaria/defecțiunea nu este din vina Clientului, într-un interval de 24 de ore, în funcție de locația unde s-a constatat defecțiunea. În cazul în care avaria/defecțiunea este din vina Clientului se va solicita blocarea unei noi garanții pentru autovehiculul de înlocuire. Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea unui autovehicul de înlocuire în cazul în care imobilizarea s-a produs ca urmare a unui caz dovedit de utilizarea anormală a autovehiculului.

5.3. Tariful de închiriere. La tariful de bază se poate adăuga, atunci când este cazul:

 • costul combustibilului utilizat, costul cu alte suplimente, echipamente și servicii opționale, menționate mai jos;
 • costul asigurărilor și serviciilor de protecție suplimentară, oferite la cererea dvs. și/sau agreate prin semnarea contractului de închiriere.

5.4. Tariful de închiriere este calculat în intervale de 24 de ore, care pornesc de la momentul începerii procesării contractului de închiriere și se termină odată cu procesarea finalizării Contractului de închiriere. 

5.5. Costul estimat al închirierii reprezintă suma indicată în contractul de închiriere, calculată pe baza tarifelor de închiriere aplicabile la momentul rezervării sau al solicitării de servicii (pentru închirierile fără rezervare prealabilă), în conformitate cu opțiunile dvs. referitoare la grupa auto, perioada închirierii, locația închirierii, suplimente aplicabile, preț echipamente și servicii adiționale, opțiuni suplimentare, asigurări și servicii de protecție suplimentare incluse în tarif sau oferite la cererea dvs. expresă. 

Costul este „estimat” deoarece exclude costurile carburanților, taxele de drum cu excepția vignetei de drum pentru România care este inclusă în tariful de închiriere, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare sau costuri rezultate în urma acțiunilor autorităților locale cu privire la Autovehiculul ce face obiectul Contractului pe durata închirierii. Plata integrală a acestor sume vor fi în sarcina Clientului.

5.6. O rezervare confirmată indică prețul total al rezervării calculat pe baza tarifelor și ofertelor valabile pe canalul de rezervare ales de dvs.

5.7. La preluarea autovehiculului: orice modificări ale condițiilor de închiriere menționate în rezervare sau solicitări de servicii suplimentare și/sau echipamente pot duce la costuri adiționale.

5.8. La predarea autovehiculului: costul închirierii poate fi majorat cu taxe, tarife, penalități, daune ce vă sunt imputabile ca urmare a utilizarii autovehiculului. Anumite costuri, taxe sau tarife pot fi percepute de FRITEHNIC S.R.L. după predarea autovehiculului, dacă am luat cunoștință de faptul cauzator al prejudiciului și/sau cuantumul prejudiciului a devenit cert după predarea autovehiculului. 

5.9. Deoarece ofertele speciale și reducerile aferente se referă adesea la anumite intervale de timp, în situația în care preluați autovehicului mai devreme sau returnați autovehiculul mai devreme sau mai târziu decât s-a agreat la încheierea contractului, este posibil ca tariful special stabilit inițial să nu mai poată fi aplicat, acest lucru ducând la majorarea tarifului. Numărul de kilometri parcurși pe durata Contractului de închiriere este cel indicat de odometrul autovehiculului. În caz de defecțiune a odometrului cauzată de acțiuni frauduloase și dacă tariful de închiriere include un kilometraj limitat, FRITEHNIC S.R.L. facturează 1000 de km pe zi de închiriere raportat la tariful în vigoare.

Art. 6 Valabilitatea teritorială

6.1. Utilizarea autoturismul în afara graniţelor României se poate face doar cu condiția extinderii poliței CASCO și doar cu acordul expres, prealabil și scris al Proprietarului, care își rezervă dreptul de a modifica cuantumul chiriei în funcţie de destinaţie și țările de tranzit. Pentru obținerea documentelor necesare tranzitului granițelor se va percepe o taxă de 50 €.

6.2. În vederea utilizării autovehiculului în afara granițelor României, Clientul se va adresa direct către FRITEHNIC S.R.L. cu detalii despre țara de destinație, durata deplasării, țările de tranzit și scopul călătoriei. În cazul în care FRITEHNIC S.R.L. este de acord cu încheierea Contractului de închiriere, acesta va stabili tariful în funcție de autovehiculul închiriat. 

6.3. Deplasarea în afara granițelor este permisă doar pe teritoriul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. În cazul în care se va încălca această obligație, în eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toată valoarea mașinii.

6.4. Depozitul de garanție pentru ieșirea din țară este de minim 500 € 

6.5. În caz de defecțiuni și/sau evenimente rutiere, petrecute în afara României, Clientul are obligația, conform contractului semnat la livrarea mașinii, de a restitui mașina în interiorul granițelor României suportând integral costurile.

6.6. În cazul în care Clientul va părăsi teritoriul României fără aprobarea FRITEHNIC S.R.L., această acțiune se consideră o încălcare a obligațiilor contractuale, Clientul purtând întreaga răspundere pentru orice faptă sau omisiune determinată prin fapta sa, inclusiv, dar fără a se limita la daunele produse prin accident, furt, cheltuieli de repatriere a Autovehiculului.   

6.7. Toate documentele necesare utilizării autoturismului sunt înmânate Clientului înainte de începerea perioadei de închiriere, odată cu predarea acestuia şi trebuie restituite împreună cu autoturismul, în caz contrar Clientul urmând a fi obligat la plata de penalităţi, în cuantum de 10 €/zi, până la restituirea lor.

Art. 7 Echipamente și servicii opționale pentru autovehicule

7.1. Pentru confortul și siguranța dumneavoastră, FRITEHNIC S.R.L. vă pune la dispoziție echipamente și servicii opționale în schimbul plății tarifelor corespunzătoare. Solicitați agentului FRITEHNIC S.R.L. să vă prezinte echipamentele disponibile* și serviciile opționale în cazul în care nu ați optat pentru acestea în momentul rezervării.

*Este posibil ca anumite echipamente să nu fie disponibile la punctul de închiriere.

7.2. Tarifele/zi de închiriere sunt cele indicate în cererea de rezervare sau la momentul închirierii, dacă echipamentele sau serviciile solicitate nu fac obiectul rezervării. Înainte de exprimarea opțiunii pentru un echipament sau serviciu suplimentar trebuie să vă informați cu privire la tarifele valabile, costurile de înlocuire a echipamentelor în caz de pierdere/furt sau deteriorare, termenii și condițiile serviciilor opționale. Obțineți informații de la agentul de închiriere FRITEHNIC S.R.L., în momentul închirierii.

7.3. Echipamente opționale:

 • Scaun pentru copil* – 6 EUR/zi 
 • Șofer personal – maxim 100 EUR/zi.

*În România, copiii care au o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, instalat în autovehicul.

Art. 8 Pierdere/deteriorare accesorii, documente și echipamente opționale

Kit securitate: în caz de pierdere (inclusiv furt) sau deteriorare gravă a componentelor kitului de securitate aplicăm pe contractul de închiriere o taxă fixă de 40 EURO.

Echipamente opționale: veți fi facturat și răspundeți de plata valorii de înlocuire în caz de pierdere (inclusiv furt) sau deteriorare gravă. Valorile de înlocuire a echipamentelor opționale sunt disponibile și pot fi prezentate la biroul de închiriere.

Chei: veți fi facturat și răspundeți de plata valorii de înlocuire în caz de pierdere (inclusiv furt). Valorile de înlocuire ale cheilor sunt disponibile și pot fi prezentate la biroul de închiriere.

Documente și plăcute de înmatriculare: veți fi facturat și răspundeți de plata valorii de înlocuire în caz de pierdere (inclusiv furt sau deteriorare gravă). Valorile de înlocuire sunt disponibile și pot fi prezentate la biroul de închiriere. Dacă nu predați sau refuzați să furnizați documentele și/sau declarațiile necesare, este posibil să percepem adițional și despăgubiri echivalente prejudiciului suferit de FRITEHNIC S.R.L. pe perioada în care autovehiculul nu poate fi utilizat în scop comercial (până la obținerea duplicatului documentelor și a noilor plăcuțe de înmatriculare).

Art. 9 Obligațiile părților:

9.1. Obligațiile FRITEHNIC S.R.L. 

9.1.1. Să pună la dispoziția Clientului un autoturism ce întruneşte toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare perfectă de funcționare, neprezentând defecte şi lipsuri.

9.1.2. Să transmită Clientului dreptul de folosință asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului, prin: livrarea autovehiculului, completare și semnarea procesului-verbal de predare – preluare, înmânarea cheilor și actelor mașinii (certificat de înmatriculare, polița de asigurare RCA) în original.

9.1.3. Să asigure Clientului asistență rutieră pe teritoriul României, pe toată durata contractului, 24h/24, 7 zile/7, în caz de accident sau pană mecanică (defecțiune tehnică). FRITEHNIC S.R.L. nu este responsabilă de remedierea anvelopei în caz de pană.

9.1.4. Să înlocuiască autovehiculul (în limita disponibilității), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din culpa Clientului, într-un interval de 24 de ore, în funcție de locația/locul în care s-a constatat defecțiunea. În cauza în care dauna este din culpa Clientului, se va solicita blocarea unei noi garanții pentru livrarea unui autoturism.

9.1.5. În cazul în care FRITEHNIC S.R.L. va fi în imposibilitate de a înlocui autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferentă costului chiriei calculate proporțional cu durata în care autovehiculul nu a putut fi folosit.

9.1.6. FRITEHNIC S.R.L. nu este responsabilă de pierderile suportate de către Client în caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu excepția cheltuielilor autorizate de FRITEHNIC S.R.L. pentru reparații.

9.1.7. Din momentul livrării autovehiculului și până la reintrarea în posesia acestuia, FRITEHNIC S.R.L. este exonerată de răspundere pentru daunele provocate în trafic de către autovehiculul închiriat Clientului, precum și de taxele pe drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuzivă a unui loc de parcare, nerespectarea legislației rutiere sau a legilor României.

9.2. Obligațiile Clientului

9.2.1. Clientul, pe întreaga durată a executării Contractului, nu poate cere să i se restituie contravaloarea eventualelor îmbunătăţiri sau reparaţii efectuate din iniţiativa sa şi pentru care a avut acceptul Proprietarului.

9.2.2. Să permită conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de către FRITEHNIC S.R.L. și menționate în contract sau reprezentanților FRITEHNIC S.R.L. 

9.2.3. Alăturat de sumele pe care le achită Proprietarului drept chirie, Clientul este obligat să constituie un depozit, ca şi garanţie pentru buna utilizare pe durata derulării contractului, sumă ce va fi returnată Clientului, dacă nu sunt constatate daune sau avarii la autoturism, în momentul predării acestuia către Proprietar.

9.2.4. Clientul se obligă să folosească autoturismul închiriat cu diligența unui bun proprietar.

9.2.5. La orice lipsă a obiectelor de inventar menţionate în Procesul-verbal de predare-primire al autoturismului (care face parte integrantă din Contract) Proprietarul îşi rezervă dreptul de a le reţine valoarea din garanţia depusă.

9.2.6. Să nu conducă autovehiculul în afara suprafețelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, închise circulației publice. În caz contrar, FRITEHNIC S.R.L. va încasa valoarea reparației, indiferent de tipul garanției alese de Client, din garanție sau va debita cardul de debit/credit al Clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare în prealabil.

9.2.7. Să nu efectueze și să nu permită a fi efectuate intervenții tehnice sau estetice asupra autovehiculului fără consimțământul scris al FRITEHNIC S.R.L. 

9.2.8. Să înștiințeze FRITEHNIC S.R.L., la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se află autovehiculul și să permită examinarea autovehiculului de către reprezentanții FRITEHNIC S.R.L., în maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

9.2.9. Să nu folosească autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ – ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car etc.), școala de șoferi, activități de împingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, în scopul transportării unor substanțe periculoase sau activități ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului, precum și să nu îi dea nicio altă destinație, alta decât pentru transport de persoane în regim de închiriere. În cazul în care autovehiculul închiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de către autorități sau Client, în urma folosirii sale pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise, Clientul se află răspunzător de întreaga contravaloare a autovehiculului.

9.2.10. Animalele de companie (ex. câini, pisici) pot fi transportate în autoturismele FRITEHNIC S.R.L. numai în cutii (cuști, genți) speciale, închise pe durata călătoriei. Cu toate acestea Clientul va răspunde pentru orice degradări ale tapițeriei/interiorului autovehiculului și/sau costuri pentru curățare profesională, necesare ca urmare a transportului animalelor.

9.2.11. Clientul are obligația de a menține autoturismul în stare corespunzătoare de folosință pe toată perioada contractuală și de a preda autoturismul în aceeași stare ca aceea de la data luării în primire. În cazul oricăror daune produse autoturismului pe perioada contractuală (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut) Clientul are obligația de a suporta costurile tuturor reparațiilor necesare pentru a readuce autoturismul în starea existentă la data luării în primire, în limita garanției blocate, cu condiția respectării prevederilor de la Art. 14. În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună, prevăzută la Art. 14, Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii.

9.2.12. Clientul este responsabil de instalarea corectă a scaunelor de copii. Scaunul poate fi montat de către un angajat FRITEHNIC S.R.L., doar dacă Clientul solicită acest lucru. În acest caz, Clientul are responsabilitatea să verifice corectitudinea montării scaunului înainte de folosire. FRITEHNIC S.R.L. nu este responsabil de siguranța pasagerilor în cazul în care Clientul nu a instalat scaunul corespunzător sau nu a verificat modalitatea în care a fost instalat de către angajatul FRITEHNIC S.R.L. 

Art.10 Livrarea, înlocuirea și restituirea autovehiculului

10.1. Livrarea și restituirea autovehiculului se vor face în locația, la data și ora prevăzute în Contract.

10.2. Predarea și preluarea mașinii în afara orelor de program (L-V 09:00 -18:00) se pot realiza la cererea Clientului. În acest caz se va percepe o taxă suplimentară de 10 € per preluare/predare.

10.3. Deteriorarea sau distrugerea jantelor sau a anvelopelor atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu de 50 € și costul de reparație sau înlocuire al elementului deteriorat/distrus.

10.4. Avarierea părții inferioare a autovehiculului, reprezentând elementele de sub mașină (scut, baie de ulei, eșapament, tobă etc.) atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu de 50 € și costul de reparație sau înlocuire al elementului deteriorat/distrus.

10.5. Restituirea autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul FRITEHNIC S.R.L. și se va percepe o taxă suplimentară de dislocare, cuprinsă între 10 € și 300 €. În cazul în care Clientul solicită restituirea autovehiculului într-o altă locație ulterior preluării mașinii, va informa FRITEHNIC S.R.L. în scris sau sunând la numărul de telefon suport non-stop 0732222230 FRITEHNIC S.R.L.va trebui să își dea acordul asupra acestei modificări contractuale, iar Clientul va achita o taxă suplimentară de dislocare menționată anterior, taxă care va fi comunicată în scris de către FRITEHNIC S.R.L., prin SMS sau e-mail. Încasarea taxei se va face la returul autoturismului din garanție, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de către Client la semnarea Contractului de închiriere.

10.6. La restituirea autovehiculului peste ora limită conform Contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 10 €/oră, agreat prin Contract. În cazul în care Clientul întârzie predarea autovehiculului fără a avea acordul FRITEHNIC S.R.L., compania are dreptul să reintre în posesie pe cheltuiala și riscul Clientului.

10.7. Restituirea este efectivă în momentul semnării Procesului-verbal de predare-primire de către FRITEHNIC S.R.L. și Client.

10.8. Pentru autovehiculele restituite în afara orelor de program (weekend și/sau nocturnă) sau în condiții meteo care împiedică verificarea mașinii se prelungește atât responsabilitatea Clientului pentru eventualele avarii, cât și deblocarea garanțiilor cu 24 ore de la returul efectiv al autoturismului. Această condiție se aplică și în cazul în care mașina returnată de către Client este murdară și trebuie spălată pentru a se putea face verificarea.

10.9. Abandonarea de către Client a autoturismului fără notificarea FRITEHNIC S.R.L. în scris sau sunând la numărul de telefon suport non-stop 0732222230, fără a preda cheia unui reprezentant FRITEHNIC S.R.L. și fără semnarea bilaterală a fișei de preluare va atrage răspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocării autoturismului la sediul Proprietarului, de unde a fost închiriat, precum și pentru alte costuri aferente readucerii autoturismului la starea inițială în cazul în care autoturismul este preluat în alte condiții decât cele în care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleași condiții sunt valabile și în cazul în care clientul refuză predarea mașinii.

10.10. Clientul are obligația de a restitui autovehiculul cu aceeași cantitate de combustibil pe care a avut-o la începutul perioadei de închiriere (conform Procesului-verbal de predare-primire). În caz contrar, în urma notificării scrise din partea FRITEHNIC S.R.L., se va reține contravaloarea combustibilului existent în rezervor la momentul predării. Nu se acordă credit pentru combustibilul în plus față de cantitatea inițială furnizată de FRITEHNIC S.R.L.

10.11. La livrarea autovehiculului către Client se va specifica stadiul de curățenie al acestuia, atât interior, cât și exterior, Clientul urmând să semneze procesul-verbal conținând aceste mențiuni. În cazul în care la restituire autovehiculul este predat murdar, Proprietarul va proceda la reținerea garanției. 

10.12. Taxele de parcare pe timpul preluării-predării autovehiculului, în altă locație decât cea propusă de FRITEHNIC S.R.L., precum și parcarea pe toată perioada utilizării mașinii închiriate de la FRITEHNIC S.R.L. revin în totalitate Clientului. Acesta va suporta, alături de costul parcării, toate taxele prevăzute de legislația în vigoare, atât pe teritoriul României, cât și în alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi, hoteluri sau spații speciale cu durata limitată, amenzi rezultate de pe urma nerespectării regulilor de circulație. În cazul neachitării celor de mai sus, FRITEHNIC S.R.L. va achita amenzile rezultate din neîndeplinirea obligațiilor de către Client, facturând acestuia valoarea efectivă a amenzii la care se adaugă o taxă de administrare de 50 €/amendă.

10.13. Alimentarea de către Client a autovehiculului închiriat de la FRITEHNIC S.R.L. cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în talon) atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu în valoare de 50 €, costul transportului pe platformă, costul aferent zilelor de imobilizare în service, costul de reparație conform devizului de reparație, precum și realimentarea corespunzătoare.

10.14. FRITEHNIC S.R.L. nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele obiecte uitate în Autovehicul de către Client și neidentificate la predarea autovehiculului.

10.15. Fumatul în mașinile FRITEHNIC S.R.L. este strict interzis. În caz de nerespectare, se va încasa o taxă de 50 €, la care se va adăuga contravaloarea serviciilor de spălătorie auto.

Art. 11 Asigurări și servicii de protecție suplimentară

FRITEHNIC S.R.L. vă oferă asigurări și servicii de protecție suplimentară destinate acoperirii unor riscuri specifice sau după caz reducerii sau excluderii responsabilității dvs. financiare în caz de daune imputabile.

Citiți cu atenție termenii și condițiile specifice asigurărilor și serviciilor de protecție suplimentară, în toate cazurile în care acestea sunt incluse în tariful dvs. de închiriere sau ați optat pentru acestea la momentul rezervării sau închirierii.

Acordați atenție și asigurați-vă că înțelegeți care sunt riscurile acoperite, care sunt limitele maxime de angajare a răspunderii dvs. financiare în cazul unui risc acoperit și care sunt situațiile de excludere.

Solicitați explicații suplimentare agentului de închiriere în cazul în care aveți nevoie de orice clarificări. Asigurările și serviciile de protecție suplimentare nu sunt valabile în afara teritoriului României fără autorizație scrisă din partea FRITEHNIC S.R.L. și plata suplimentelor corespunzătoare. Asigurările și serviciile de protecție suplimentară în afara României sunt supuse unor condiții și tarife speciale. Orice asigurare și/sau serviciu de protecție suplimentară care nu este inclus în tariful de închiriere vă este prezentat și oferit exclusiv la cererea dvs.

Valabilitatea asigurărilor și serviciilor de protecție suplimentară

ATENȚIE: dacă nu se specifică expres altfel, asigurările și/sau serviciile de protecție suplimentară sunt aplicabile doar în cazul daunelor survenite ca urmare a accidentului de circulație definit conform legii. În caz de nerespectare a termenilor și condițiilor de închiriere, în special cu privire la durata închirierii, utilizarea în mod normal și prudent a autovehiculului, valabilitatea teritorială, șoferii autorizați, procedura în caz de accident sau furt și documentele necesare asigurările și serviciile de protecție suplimentară sunt inaplicabile.

11.1. Asigurarea de răspundere civilă față de terți (RCA)

Autovehiculul are încheiată polița de asigurare RCA, conform legii. RCA este obligatorie conform legii și este inclusă în tariful de închiriere. Asigurarea de răspundere civilă față de terți (RCA) vă protejează de consecințele financiare ale vătămărilor corporale și/sau alte daune materiale pe care șoferul autorizat al autovehiculului le poate cauza terților ca urmare a unui accident de circulație. 

RCA exclude:

 • vătămările corporale suferite de conducătorul și/sau pasagerii autovehiculului (în special în caz de accident);
 • daunele produse autovehiculului/furtul autovehiculului;
 • daunele cauzate mărfurilor, obiectelor și animalelor transportate în autovehicul.

11.2. Protecția în caz de accident de circulație (CDW: Collision Damage Waiver)

Prin încheierea serviciilor de protecție suplimentară, reduceți cuantumul răspunderii financiare maxime aplicabilă în caz de daună(e) cauzată(e) autovehiculului sau în caz de furt al autovehiculului până la o valoare maximă indicată în contractul de închiriere. În lipsa încheierii acestor servicii suplimentare de protecție, răspundeți pentru daunele care vă sunt imputabile în limita responsabilității fără serviciul de protecție suplimentară încheiat.

Protecție CDW: în cazul avarierii autovehiculului ca urmare a unui accident de circulație, reducerea responsabilității financiare a Titularului de contract, la suma responsabilității reduse („franșiză”/„excess” ) indicată în contractul de închiriere.

Condițiile de aplicare a CDW: Acest serviciu suplimentar de protecție trebuie să fie încheiat la începutul închirierii și indicat în Contractul de închiriere. Tarifele/zi pentru CDW sunt cele indicate în cererea de rezervare sau la momentul închirierii.

Excluderi: Titularul de contract este responsabil pentru plata integrală a daunei până la întreaga contravaloare a autovehiculului, la care se adaugă cheltuielile și costurile eventuale legate de transportul și imobilizarea autovehiculului, alte pierderi previzibile și/sau orice prejudiciu cauzat unei terțe părți, dacă dauna s-a produs în oricare dintre următoarele împrejurări:

 • utilizarea anormală a autovehiculului;
 • vehiculul era condus la momentul producerii daunei de un șofer neautorizat de către FRITEHNIC S.R.L.;
 • dauna s-a produs după data și ora de predare a autovehiculului indicate în contractul de închiriere; 
 • dauna s-a produs într-o locație în afara limitelor de valabilitate teritorială;
 • dauna s-a produs în alte împrejurări (altele decât accidentul de circulație definit conform legii);
 • daune ale parbrizului și a suprafețelor vitrate, daune în interiorul autoturismului, daune ale plafonului panoramic și ale oglinzilor retrovizoare, precum și sub caroseria autovehiculului dacă nu sunt ca urmare a unui accident de circulație.

ATENȚIE: în cazul avarierii autovehiculului ca urmare a unui accident de circulație, trebuie să procedați conform Art. 14. În caz contrar, CDW nu este aplicabilă.

Art. 12 Conducerea autovehiculului

12.1. Vă angajați să aveți grijă de autovehicul și să îl utilizați în mod normal și prudent, cu respectarea legislației rutiere din țara unde conduceți, în scopuri legale. Vă angajați să alimentați cu carburantul corect, să încuiați Autovehiculul atunci când nu îl utilizați, să respectați toate instrucțiunile de siguranță, să ne sesizați imediat cu privire la orice eveniment în care aveți obligativitatea informării noastre și să respectați instrucțiunile primite la preluarea Autovehiculului.

12.2. Utilizări anormale ale autovehiculului: orice conduită ilegală, periculoasă sau neglijență gravă pe perioada încredințării autovehiculului. În special, sunt considerate utilizări anormale ale autovehiculului:

 • Alimentarea eronată cu carburant, avarierea ambreiajului în urma exploatării eronate, continuarea utilizării autovehiculului în ciuda semnalelor de alarmă sau avarie care apar pe tabloul de bord al autovehiculului;
 • Conducerea autovehiculului de către orice persoană care nu a fost menționată în Contractul de închiriere și/sau de către o persoană menționată în contract cu privire la care a fost luata măsura suspendării, anulării sau reținerii permisului după data încredințării autovehiculului;
 • Părăsirea teritoriului României fără acordul scris al Proprietarului;
 • Ignorarea indicatoarelor rutiere și a semnalelor luminoase și/sau acustice în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată; 
 • Utilizarea autovehiculului de către o persoana care se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori care s-a sustras sau refuză recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a părăsit locul producerii accidentului, în situațiile în care acest fapt nu este permis de reglementările legale; 
 • Conducerea neglijentă, imprudentă sau la viteze excesive, încălcarea regulilor de circulație, în special cele referitoare la trecerea pe culoarea roșie a semaforului, nerespectarea indicatorului Stop/Cedează trecerea și a indicatorului de trecere la nivel cu calea ferată, circulația pe contrasens sau pe sectoarele de drum marcate cu sens unic, din sensul opus, utilizarea pe timpul condusului a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care poate distrage atenția șoferului (excepție făcând dispozitivele de tip „handsfree”), nerespectarea semnalelor Ambulanțelor și Poliției;
 • Utilizarea autovehiculului în zone sau pe drumuri care nu sunt cuprinse în rețeaua de drumuri publice, pe drumuri neamenajate, pe sectoare de drum sau în zone interzise circulației autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un risc crescut de avariere a autovehiculului sau ca urmare a pătrunderii în zone cu restricție de gabarit și tonaj;
 • Utilizarea autovehiculului în albii de râuri sau în zone inundate ori acoperite de apă (pe carosabil sau în afara acestuia), fără respectarea indicațiilor producătorului cu privire la utilizarea în astfel de condiții;
 • Montarea de echipamente pe partea exterioară a autovehiculului, care pot cauza avarii acestuia (de exemplu: portbagaj de pavilion, suporturi de biciclete, stickere, etc.); 
 • Utilizarea autovehiculului în alte scopuri decât cele stabilite de către fabricant sau de legislația rutieră sau civilă în vigoare;
 • Utilizarea autovehiculului pentru transportul de materiale inflamabile, explozive, corozive, oxidante, toxice, radioactive, nocive, periculoase sau ilegale;
 • Împingerea sau tractarea remorcilor sau altor autovehicule;
 • Utilizarea autovehiculului pentru orice tip de curse sau competiții (inclusiv antrenamente), raliuri, teste de viteză și anduranță, inclusiv cele în afara unui program oficial;
 • Vânzarea, înlăturarea sau înlocuirea unor părți componente ale autovehiculului sau ale echipamentelor suplimentare, precum și permiterea altor persoane să efectueze aceste acțiuni;
 • Utilizarea autovehiculului în activități de taximetrie, școala de șoferi, subînchiriere; 
 • Distrugerea sau degradarea voluntară a autovehiculului;
 • Utilizarea autovehiculului de către o persoană care comite, la momentul producerii evenimentului rutier, o infracțiune cu intenție sau incerca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte.

! Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive. Orice conduită ilegală, periculoasă sau neglijență gravă pe perioada încredințării autovehiculului va fi considerată o încălcare a contractului și asigurările și/sau serviciile suplimentare de protecție, eventual încheiate devin inaplicabile. Responsabilitatea dvs. financiară va fi angajată pentru toate daunele imputabile precum și a prejudiciului cauzat eventual unui terț.

Art. 13 Siguranță

Pe parcursul închirierii vă angajați:

 • Să respectați condițiile de siguranță stabilite de către producător, în special capacitatea maximă specifică fiecărui autovehicul cu privire la numărul de ocupanți și/sau greutatea bagajelor sau a mărfurilor transportate („sarcina utilă”);
 • Să efectuați verificarea stării autovehiculului (nivelul lichidului de răcire, nivelul uleiului în motor la peste 1000 de km parcurși, presiunea pneurilor);
 • Să respectați orice semnal emis de martorii tabloului de bord al autovehiculului și să luați măsurile necesare, dacă este cazul (în special oprirea de urgență);
 • Să înștiințați imediat serviciul de Asistență Rutieră cu privire la martorii aprinși în tabloul de bord al autovehiculului sau pentru orice avarie/defecțiune tehnică și să urmați instrucțiunile primite;
 • Pe durata staționării, încuiați autovehiculul și puneți toate lucrurile dumneavoastră personale în portbagaj. Pierderea și/sau furtul lucrurilor dvs. lăsate în autovehicul nu este acoperită de niciun produs de protecție suplimentară;
 • Vă asigurați că, în permanență, cheile și documentele autovehiculului sunt la dvs . Pierderea și/sau furtul cheilor și al documentelor autovehiculului nu este acoperită de niciun produs de protecție suplimentară. Furtul cheilor și/sau al documentelor odată cu autovehiculul este caz de excludere în cazul serviciului de protecție suplimentară pentru furtul autovehiculului (TPC);
 • Nerespectarea condițiilor de siguranță pe perioada încredințării autovehiculului, va fi considerată o încălcare a contractului și asigurările și/sau serviciile suplimentare de protecție, eventual încheiate devin inaplicabile. Responsabilitatea dvs. financiară va fi angajată pentru toate daunele imputabile precum și a prejudiciului cauzat eventual unei terțe părți.

În caz de defecțiune tehnică

În cazul unei defecțiuni tehnice care necesită intervenție imediată sau rapidă, înainte de a efectua orice reparație (inclusiv în cazul anvelopelor), contactați FRITEHNIC S.R.L., din România sau din străinătate la telefon  0732222230 .

Art. 14. Procedura în caz de accident de circulatie sau alte împrejurări care au dus la avarierea autovehiculului

Accidentul de circulatie: Evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții: (i) s-a produs pe un drum deschis circulației pe drumurile publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc; (ii) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui Autovehicul sau alte daune materiale; (iii) în eveniment a fost implicat cel puțin un autovehicul în mișcare (definiția legală conform art. 75 din Codul Rutier OUG 195/2002).

Alte împrejurări: orice altă situație în care autovehiculul este avariat (e.g. lovire animal, impact corpuri străine, fenomene meteo, vandalism, etc.), cu excepția cazurilor de forță majoră.

În caz de accident de circulație sau alte împrejurări aveți obligația cât mai curând posibil FRITEHNIC S.R.L., din România sau din străinătate, la numărul de telefon: 0732222230.

Raportați în termen de 24 de ore de la data producerii accidentului de circulație sau de la data constatării oricărei alte împrejurări care a avut ca rezultat avarierea autovehiculului la unitatea de Poliție de pe raza localității unde a avut loc evenimentul pentru întocmirea documentelor de constatare.

Obțineți toate documentele necesare anterior restituirii autovehiculului (inclusiv în cazul în care autovehiculul a suferit o avarie în timp ce era condus de un șofer adițional sau de un șofer neautorizat).

 1. Dacă dauna autovehiculului este cauzată de un accident de circulație cu autor necunoscut sau în alte împrejurări (lovire animal, impact corpuri străine, fenomene meteo, vandalism, etc.): Procesul-verbal și/sau Autorizația de Reparație emise de organele de Poliție (original);
 2. Dacă dauna autovehiculului este cauzată de un accident de circulație cu autor cunoscut: Proces-verbal și Autorizație de reparație emise de organele de Poliție (originale) și copii după următoarele documente ale șoferului vinovat: RCA, Certificat de înmatriculare, carte de identitate, permis de conducere;
 3. În caz de înțelegere amiabilă (dacă în accident au fost implicate 2 mașini, nu au rezultat vatămări corporale sau decese și ambii șoferi sunt de acord și optează pentru aceasta formă de constatare): completati corect și complet formularul Constatare Amiabilă (se reține un exemplar original) și împreună cu celălalt șofer implicat vă prezentați la cel mai apropiat birou de constatare al asiguratorului și obtineti autorizația de reparație eliberată de asigurătorul unuia dintre cele două autovehicule implicate împreună cu toate documentele necesare respectiv copii după următoarele documente ale șoferului vinovat: polița RCA, Certificat de înmatriculare, carte de identitate, permis de conducere.

Predați documentele necesare FRITEHNIC S.R.L. cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de returnarea autovehiculului (inclusiv în cazul în care autovehiculul a suferit o avarie în timp ce era condus de un șofer adițional sau de un șofer neautorizat).

Răspundeți la orice solicitare FRITEHNIC S.R.L. și furnizati orice documente sau declarații necesare în termen de 14 zile, în cazul în care acestea nu au fost furnizate la returnarea autovehiculului, sunt incomplete sau greșite, dacă o astfel de omisiune sau eroare împiedică sau întârzie începerea reparațiilor și/sau exploatarea comercială a autovehiculului. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă atrage răspunderea și pentru alte alte prejudicii cauzate, inclusiv beneficiul nerealizat.

În cazul avariilor autovehiculului care necesită intervenție imediată sau rapidă, înainte de a efectua orice reparație (inclusiv în cazul anvelopelor), contactați FRITEHNIC S.R.L., din România sau din străinătate, la numărul de telefon:0732222230

În cazul avariilor autovehiculului care nu necesită reparație imediată, indiferent de cauza acestora aveți obligația de a informa imediat biroul de închiriere FRITEHNIC S.R.L.

În cazul unui accident de circulație, nu vă asumați responsabilitatea producerii acestuia față de niciun terț, în caz contrar, recuperarea și rambursarea costurilor încasate până la maximul responsabilității contractuale vor fi dificile . Dacă este posibil, rețineți numele și adresele tuturor persoanelor implicate, inclusiv martorii și pasagerii. Dacă autovehiculul nu mai prezintă siguranță în trafic, vă angajați să îl securizați în stadiul în care se află și să contactați FRITEHNIC S.R.L. pentru preluarea acestuia.

În toate cazurile, Titularul de contract sau șoferul adițional trebuie să completeze integral și corect formularul intern Declarație Conducator Auto cu privire la circumstanțele în care s-a produs deteriorarea sau avarierea autovehiculului și să îl transmită stației de închiriere în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului.

În toate cazurile, Titularul de contract trebuie să obțină și să predea toate documentele necesare conform instrucțiunilor sau solicitărilor FRITEHNIC S.R.L..

În caz contrar, asigurările și serviciile suplimentare de protecție eventual încheiate, sunt inaplicabile.

Responsabilitatea dvs. financiară va fi angajată pentru toate daunele imputabile în vederea acoperirii prejudiciilor aduse furnizorului de servicii precum și a prejudiciului cauzat eventual unei terțe părți.

Art. 15 Procedura în caz de furt

În caz de furt/tentativă de furt a autovehiculului, a unor părți componente ale acestuia, a cheii și/sau a documentelor aveți obligația de a informa imediat FRITEHNIC S.R.L. la numărul de telefon: 0732222230

Raportați în termen de 4 de ore de la momentul în care ați luat la cunoștință despre furt sau tentativă de furt la unitatea de Poliție de pe raza localității unde a avut loc evenimentul, formulați plângere pentru furt/tentativă de furt și depuneți o declarație completă referitoare la circumstanțele producerii evenimentului, precum și lista completă a bunurilor furate odată cu autovehiculul (inclusiv cheie sau documente, dacă acestea au fost furate odată cu autovehiculul sau în alte împrejurări), lista echipamentelor sau componentelor lipsă (dacă furtul a vizat doar părți componete ale autovehiculului) sau, după caz, a echipamentelor sau părților componente distruse/avariate ca urmare a unei tentative de furt a autovehiculului.

Predați în maximum 48 de ore celui mai apropiat birou de închiriere FRITEHNIC S.R.L. procesul-verbal de depunere a plângerii, cheia autovehiculului și documentele acestuia.

Furtul sau pierderea cheii și/sau a documentelor autovehiculului nu este acoperit de niciun serviciu de protecție suplimentară. Furtul cheii și/sau al documentelor autovehiculului împreună cu acesta reprezintă caz de excludere de la serviciul de protecție suplimentară în caz de furt al autovehiculului.

În toate cazurile, titularul de contract trebuie să obțină și să predea toate documentele necesare conform instrucțiunilor sau solicitărilor FRITEHNIC S.R.L. În caz contrar, asigurările complementare și serviciile suplimentare de protecție eventual încheiate sunt inaplicabile. 

Responsabilitatea dvs. financiară va fi angajată pentru toate daunele imputabile în vederea acoperirii prejudiciilor aduse furnizorului de servicii precum și a prejudiciului cauzat eventual unui terț.

În caz de nerespectare a procedurii, în caz de daună, Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii.

Orice daună nouă apărută pe perioada închirierii autovehiculului se va factura conform grilei de costuri pentru daune, anexată Contractului de închiriere, inclusiv daunele minore, precum zgârieturile.

           

Art. 16 Forță majoră. Caz fortuit

16.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de maximum cinci (5) zile de la apariție, iar dovedirea forței majore împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore se vor comunica în maximum cincisprezece (15) zile de la apariție. 

16.2. Părţile convin că răspunderea Clientului nu poate fi înlăturată pentru caz fortuit astfel cum este acesta definit de lege.

ART. 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

17.1. FRITEHNIC S.R.L. colectează și prelucrează datele dvs. (titularul contractului; conducători adiționali, precum și orice persoane care efectuează plăti pentru închiriere) cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a oricăror alte reglementări europene sau naționale aplicabile.

17.2. Prin semnarea Contractului de închiriere, declarați ca ați citit, înțeles și acceptat politica de confidențialitate și ne acordați permisiunea explicită de a folosi informațiile personale, în limitele permise de lege.

17.3. FRITEHNIC S.R.L. asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieții private. 

17.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.  

17.5. Datele personale colectate și înregistrate sunt utilizate de către FRITEHNIC S.R.L. cu bună-credință, pentru încheierea și executarea contractului, cât și în scopuri legitime sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu respectarea cerințelor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.      

17.6. FRITEHNIC S.R.L. poate colecta, prelucra și stoca, pe baza furnizării voluntare de către Client, prin mijloace manuale sau automatizate, următoarele date personale: numele și prenumele, CNP, numărul de telefon, adresa (domiciliului/sediului), adresa de email, datele bancare, datele de localizare (atât prin GPS, cât și prin alte aplicații care permit conectarea cu autovehiculul care face obiectul contractului), datele din permisul de conducere și din cartea de identitate și semnătura. Datele aparținând reprezentanților Clientului, precum și persoanelor care în virtutea raporturilor de muncă/colaborare pe care le au cu Clientul („Utilizatori”) trebuie să intre în contact cu FRITEHNIC S.R.L. vor fi comunicate către FRITEHNIC S.R.L. fie de către Client, fie direct de către Utilizatori. 

17.7. Toate aceste date cu caracter personal sunt necesare în scopul asigurării derulării raporturilor contractuale, a monitorizării bunurilor, în interesul legitim al FRITEHNIC S.R.L., precum și informării cu privire la serviciile pe care FRITEHNIC S.R.L. le prestează și care ar putea prezenta interes pentru activitatea acestuia. Acestea ar putea însemna: întocmirea împuternicirilor pentru ieșirea din țară, contactarea pentru efectuarea reparațiilor mașinilor, pentru programarea schimbului de anvelope, actualizarea numărului de kilometri, contactarea în vederea predării/preluării vehiculului, obținerea în mod periodic de informații despre modul în care sunt prestate serviciile care fac obiectul contractului, precum și cu ocazia interacțiunilor dintre Utilizator și personalul operativ al FRITEHNIC S.R.L., soluționarea altor cereri cu privire la utilizarea obiectelor închiriate și în toate relațiile cu instituțiile statului care revin din acestea etc.

17.8. Prelucrarea și stocarea datelor se va face pe durata contractului, arhivarea acestor date se va face conform legilor de arhivare, timp de 10 ani, iar în cazul datelor referitoare la monitorizarea prin GPS, pe perioada desfășurării raporturilor contractuale. Datele cu caracter personal distribuite de către FRITEHNIC S.R.L. nu vor fi transferate în afara societății sau în afara teritoriului României.

17.9. Potrivit legislației în vigoare, persoanele vizate au dreptul de a solicita FRITEHNIC S.R.L. accesul la datele lor personale, rectificarea sau ștergerea acestora (în măsura în care acest lucru nu contravine legii), restricționarea prelucrării sau portabilitatea acestora. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune prelucrării.

17.10. Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către FRITEHNIC S.R.L. prin poștă, la adresa menționată mai sus sau prin e-mail la sesizari@yahoo.ro.  

Art. 18 PRELUNGIREA, ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1. Termenii prelungirii, încetării sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliți decât cu acordul FRITEHNIC S.R.L. 

18.2. Intenția Clientului de prelungire a Contractului se comunică către FRITEHNIC S.R.L. cu cel puțin 24 de ore înaintea expirării Contractului. Tariful agreat se achită în aceleași condiții în care a fost încheiat contractul inițial, în termen de maximum 24 de ore de la începerea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor părți.

18.3. Contractul încetează de drept la sfârșitul perioadei de închiriere.  

18.4. Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părților sau ca efect al rezilierii unilaterale, în cazul în care una dintre părți nu își execută sau își execută în mod necorespunzător obligațiile sale contractuale esențiale.

18.5. Rezilierea Contractului operează de drept, fără intervenția instanței, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea

oricărei formalități suplimentare din momentul transmiterii notificării de reziliere prin oricare dintre următoarele mijloace: telefonic, prin e-mail, de la și către adresele de email furnizate la încheierea contractului; transmiteri poștale sau prin curier la adresele indicate la încheierea contractului.

18.6. În cazul în care titularul de contract este o persoană juridică, înștiințarea de reziliere se transmite atât titularului de contract, cât și persoanei juridice.

18.7. Atât în cazul încetării Contractului de închiriere înainte de termen, cât și în cazul rezilierii, titularul de contract are obligația de a preda autovehiculul în termen de 12 ore de la momentul încetării prin acordul părților sau de la momentul transmiterii notificării de reziliere. În caz contrar sunteți responsabil pentru toate acțiunile, costurile, cererile și prejudiciile derivate din reintrarea FRITEHNIC S.R.L. în posesia autoturismului. În caz de nepredare a autovehiculului, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere.

18.8. Indiferent de momentul sau cauza încetării contractului, răspundeți față de FRITEHNIC S.R.L. pentru toate daunele imputabile și consecințele financiare în legătură cu utilizarea autovehiculului pe perioada închirierii. În cazul în care rezilierea intervine ca urmare a nerespectării de către FRITEHNIC S.R.L. a unei obligații esențiale, răspunderea FRITEHNIC S.R.L. este limitată la valoarea costului estimat al închirierii.

Art. 19 Răspunderea contractuală

19.1. Titularul de contract exercită paza juridică a autovehiculului și, sub rezerva clauzelor contractuale exprese/asigurărilor/serviciilor suplimentare de protecție privind limitarea sau exonerarea de răspundere financiară, răspunderea dvs. este angajată în toate situațiile, cu excepția cazurilor de forță majoră.

19.2. Titularul de contract răspunde de respectarea întocmai a tuturor obligațiilor sale contractuale, precum și de plata tuturor facturilor emise conform contractului și autorizează  FRITEHNIC S.R.L. să rețină, să urmărească și să încaseze orice sume datorate conform facturilor emise, de pe cardul eligibil utilizat la încheierea contractului de închiriere, dacă sumele datorate nu au fost achitate prin alt mijloc de plată.

19.3. În caz de neplată/plată cu întârziere, refuz nejustificat de plată, lipsa sau retragerea fondurilor necesare pe cardul eligibil, pentru plata facturilor emise conform contractului, titularul de contract datorează penalități de întârziere egale cu dobânda de referință B.N.R, la care se adaugă patru puncte procentuale, până la recuperarea integrală a sumei datorate.

19.4. Titularul contractului înțelege că, inclusiv în cazul în care plătitorul contractului este o persoană juridică, răspunderea sa este personală în ceea ce privește respectarea termenilor și condițiilor de închiriere și solidară în ceea ce privește orice obligație de plată conform contractului de închiriere. În acest caz, FRITEHNIC S.R.L. poate proceda la urmărirea și încasarea oricăror sume datorate de la Titularul de contract și/sau de la persoana juridică, la alegerea sa.

Art. 20 Dispoziții finale

20.1. Clientul este de drept pus în întârziere pentru toate obligațiile asumate în Contract și nerespectate ca atare la termene.

20.2. Orice notificare, factură sau altă înștiințare pe care o parte contractantă o datorează sau dorește să o adreseze celeilalte părți în conformitate cu Contractul va fi considerată comunicată, dacă este transmisă celeilalte părți la adresa menționată în Contract sau la orice altă adresă adusă, în scris, la cunoștința celeilalte părți, după cum urmează: prin înmânare; prin scrisoare sau curier cu confirmare de primire; prin e-mail; prin SMS.       

20.3. Contractul de închiriere este guvernat de legea română și se completează cu dispozițiile art. 1777- 1823 Cod civil, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor Condiții. 

20.4. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea și interpretarea Contractului se rezolvă pe cale amiabilă. În măsura în care nu se reușește soluționarea acestora pe cale amiabilă, competența soluționării conflictelor revine instanțelor judecătorești de la sediul Proprietarului.

20.5. Pentru orice dispută, prezenta Anexă constituie o dovadă.

      

Grilă daune: 

Costuri daune / Damage cost

Clase / Clases

Exterior

A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1

D2, F, F1, G, G1, G2, L, L1, V, X, V1, V2, V3

GP, P0, P, P1, P2

catadioptru / reflective bumper ornament

50 €

50 €

50 €

mâner ușă față / front dor handle

50 €

100 €

200 €

mâner ușă spate / rear door handle

50 €

100 €

200 €

ștergătoare parbriz / front wiper

50 €

50 €

100 €

ștergător lunetă / rear wiper

50 €

50 €

100 €

proiector / fog lift

100 €

150 €

300 €

grilă centrală superioară / superior frontal bumper grile

100 €

250 €

500 €

grilă laterală (în loc de priector) / fog light side grile

100 €

150 €

200 €

grilă centrală inferioară / inferior frontal bumper grile

150 €

200 €

500 €

braț ștergător / wiper arm

150 €

200 €

250 €

bandou bară / fender ornament

150 €

200 €

300 €

far / head light

200 €

300 €

1000 €

stop spate / rear light

200 €

350 €

500 €

oglindă laterală / side mirror

200 €

350 €

550 €

bară față / front bumper

300 €

500 €

700 €

bară spate / rear bumper

300 €

500 €

700 €

portieră / door

500 €

800 €

1200 €

capotă portbagaj (hayon) / trunk lids

500 €

800 €

1200 €

capotă / hood

500 €

800 €

1200 €

aripă față / front fender

500 €

800 €

1200 €

aripă spate / rear fender

500 €

800 €

1200 €

prag / side skirt

500 €

600 €

1000 €

cupolă / roof top

800 €

1000 €

1200 €

Elemente din sticlă / glasswork

geam lateral / side window

150 €

200 €

400 €

parbriz / windscreen

350 €

350 €

700 €

lunetă / rear window

400 €

400 €

700 €

Anvelope, jante, sub mașină / Wheel rims, tyres, underneath the car

capac roată / wheel cover

50 €

50 €

50 €

jantă table / rim

100 €

100 €

150 €

anvelopă / tire

200 €

300 €

400 €

jantă aliaj / alloy rim

300 €

400 €

500 €

avarii elemente sub mașină / damaged elements underneath the  car

Valoare deviz € / repair cost €

Interior

covorașe / rubber mats

50 €

50 €

50 €

pachet legislativ / legislative package

100 €

100 €

200 €

kit pană (cric și cheie roți) / flat tire kit (jack and wheel wrench)

170 €

170 €

200 €

oglindă retrovizoare interior / interior rearview mirror

250 €

350 €

350 €

radio cd / radio cd

300 €

300 €

500 €

scaun față / front seat

300 €

500 €

700 €

banchetă spate / back seat

300 €

500 €

700 €

cotieră / arm rest

400 €

500 €

600 €

mochetă podea / interior floor lining

500 €

500 €

1000 €

mochetă plafon / interior roof lining

500 €

1000 €

1200 €

Altele / Others

pierderea actelor mașinii, cheii, accesoriilor / loss of car s documents, key, accessories

150 €

150 €

150 €

pierderea sau deteriorarea incompletă a echipamentelor optionale / deterioration or loss of the options offered for rent

Costul achiziției € / Acquisition cost €

alimentare greșită / wrong fuel supply

50 € taxă serviciu + alte costuri 

50 € service tax + other costs 

taxă de fumat / smoking fee

50 € taxă serviciu + alte costuri 

50 € service tax + other costs